[RO]


Termenii serviciului


Acest website oferă GRATUIT serviciul de găzduire imagini.
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru materialele publicate pe acest website.
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru folosirea materialele publicate pe acest website (atât de către autor cât și de terțe persoane).
Materialele publicate devin proprietatea site-ului și a administratorului acestui site.
Administratorul acestui website nu își asumă răspunderea pentru pierderea, deteriorarea și conținutul materialelor publicate.
Administratorul acestui website își rezervă dreptul de a șterge imaginile cu caracter ofensator, sexual, defăimător, rasial sau care cad sub incidența legii drepturilor de autor.
Imaginile cu conținut sexual explicit nu sunt acceptate! La prima abatere, adresa IP a utilizatorului va fi blocată și contul utilizatorului va fi șters.
Administratorul acestui website nu va folosi materialele publicate în scop personal sau comercial.
Administratorul acestui website nu va divulga nimănui datele personale stocate (adresă email, adresă IP, detalii despre activitatea utilizatorului)

[EN]


Terms of service

This website offers a FREE image hosting service.
We do not take responsibility for the materials uploaded on this website.
We do not assume any responsibility for the use of materials published on this website (by the author or by third parties).
The uploaded materials become the property of this website and its administrator.
The administrator of this website does not assume responsibility for the loss, damage and content of uploaded materials.
The administrator of this website reserves the right to delete images that are offensive, sexual, defamatory, racial or that fall under copyright law.
Sexually explicit images are not supported! On first violation, the user's IP address will be blocked and the user account will be deleted.
The administrator of this website will not use the uploaded materials for personal or commercial purposes.
The administrator of this website will not disclose stored personal data to anyone (email address, IP address, details about user activity)